دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر مرضیه شاکری حسنی

دندانپزشک

خانم دکتر مرضیه شاکری حسنی

دندانپزشک

آدرس:خیابان سعدی ، ابتدای کوچه زند کوچه غدیر ساختمان ایلیا، طبقه1 واحد 5

تلفن:33331057-024