رادیوگرافی های داخل دهانی

پری اپیکال، بایت وینگ و اکلوزال دیجیتال

در این مرکز کلیه رادیوگرافیهای داخل دهانی با به روزترین سیستمهای دیجیتال تهیه و ارائه می شود. 

تکنیکهای داخل دهانی شامل موارد زیر میباشد:

  • پری اپیکال
  • بایت وینگ
  • اکلوزال

کلیه تصاویر با روش موازی و با رعایت کامل اصول حفاظت از اشعه انجام میگیرند. انواع پوشش سربی جهت اطمینان خاطر مراجعین گرامی در این مرکز موجود می باشد.

لازم به ذکر است در تهیه تمامی کلیشه ها جهت تصویربرداری از کودکان، ارائه ی امکانات خاص و پروتکلهای کاهش دوز تابشی لحاظ میشود.

در صورت تمایل، میتوانید مطالب مرتبط با اشعه دریافتی در رادیوگرافیهای داخل دهانی را از وبلاگ ما مطالعه بفرمایید.