درباره ما

نرم افزار جامع مدیریت، اشتراک و پَکس تصاویر رادیولوژی دانش بنیان پرتو شامل مجموعه نرم افزار های پذیرش، نوبت دهی و فراخوان، کابین، ارسال کننده و پَکس، نرم افزار موبایل، ربات تلگرام، وبسایت اختصاصی کلینیک و پنل جامع مدیریت کلینیک از راه دور می باشد که همگی بر بستر سرورهای قدرتمند ابری برای راحتی خیالتان طراحی شده اند.

درباره ما

نرم افزار جامع مدیریت، اشتراک و پَکس تصاویر رادیولوژی دانش بنیان پرتو شامل مجموعه نرم افزار های پذیرش، نوبت دهی و فراخوان، کابین، ارسال کننده و پَکس، نرم افزار موبایل، ربات تلگرام، وبسایت اختصاصی کلینیک و پنل جامع مدیریت کلینیک از راه دور می باشد که همگی بر بستر سرورهای قدرتمند ابری برای راحتی خیالتان طراحی شده اند.

خدمات ما

ما در کلینیک رادیولوژی تابش خدمات زیر را در حوزه تصویر برداری دهان، دندان، فک و صورت ارائه می دهیم.

تیم پزشکان ما

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.